Welcome to Flatsome

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av
plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem startas
behandling på 4 000 och av dessa överlever endast
drygt 300.


Fenomenet är komplext. Det handlar inte om en
enda bakomliggande hjärtsjukdom och det går inte
att ringa in en enda riskgrupp. Många som drabbas
är till synes helt friska, aktiva människor som inte har några symptom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas. I den här skriften berättar vi om de kända bakomliggande faktorerna som kan leda till ett hjärtstopp.

LVi berättar också om den livsavgörande hjärtlungräddningen,
om hur hjärtstoppspatienten tas emot på sjukhuset och om hur livet går vidare efter hjärtstoppet. Det bedrivs intensiv forskning inom detta område, där en stor del fokuseras på att finna vägar att identifiera högriskpatienter.

Med den här skriften vill Hjärt-Lungfonden informera
om vad ett hjärtstopp är och vilka insatser
som behövs för att den drabbade ska överleva. Vi
beskriver vilka kunskaper vi redan besitter och vilka
utmaningar vi står inför. För att hitta lösningar och
svar på hur vi kan rädda människor, såväl unga som
äldre, behöver forskningen mer pengar. Din gåva
kan bidra till att ett hjärta klappar längre

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *